Tapahtumat

Sääntömääräinen syyskokous hallilla Orimattilassa

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Liitteenä asialista, katso

Aika: 6.11.2018 klo 18.30
Paikka: Orimattilan hallilla
Läsnä: Osanottajaluettelon mukaan
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle
-puheenjohtaja
-sihteeri
-kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
-kaksi ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019
6 § Vahvistetaan tulo-ja menoarvio vuodelle 2019
7 § Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksun suuruudet vuodelle 2019 (hallituksen ehdotus; jäsenmaksu 40 e ja liittymismaksu 30 e - ei muutosta)
8 § Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnan/tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi.
(Aiemmin johtokunta ei palkkiota, matkakorvaus 22c/km, tilintarkastajille kohtuullisen
laskun mukaan.)
9 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2019
10 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. ( Erovuorossa 2018 ovat Heikki
Toivanen, Pentti Pihlaja-Kuhna ja Seppo Rantanen).
11 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 2018 Pekka Vahter ja Juha Suomi. Varatoiminnantarkastajat 2018 Matti Eskola ja Alpo Niemelä.
12 § Päätetään kerhon edustajat SAHK:n kokouksiin
13 § Muut / ilmoitusasiat
14 § Kokouksen päättäminen

Hallitus

Liitteet:

Esityslista syyskokous 6 11 2018.pdf