Päijät-Hämeen Mobilistist ry
ENTISÖINTIAPURAHAN SÄÄNNÖT:
Kerhon jäsenten keskuudessa tehdään paljon työtä suomalaisen autohistorian edistämiseksi.Sen vuoksi kerho on päättänyt osoittaa arvonantoa tälle työlle entisöintiapurahan muodossa. Kerho täten julistaa jäsenistönsä keskuudessa haettavaksi entisöintiapurahan seuraavin ehdoin:
1. Apurahan suuruus on 500 euroa, ja se on tarkoitettu Päijät-Hämeen Mobilistit ry:n jäsenelle (joka on suorittanut luonnollisesti myös jäsenmaksunsa).
2. Apurahaa haetaan jäsenen vapaamuotoisella hakemuksella, joka on toimitettava kerhon johtokunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen Rompemarkkinoita, osoitteella Päijät-Hämeen Mobilistit ry, PL 25,15801 LAHTI.
3. Johtokunnan asettama erillinen toimikunta päättää apurahan jaosta hakijoiden kesken. Toimikunnassa ei saa olla apurahan hakijoita eikä heidän lähisukulaisiaan eikä myöskään henkilöitä, jotka ovat osallistuneet merkittävässä määrin hakemuksen perusteena olevan museoajoneuvon valmistumiseen.
4. Apurahan jakamisen perusteena käytetään jäsenen omistamaa ja pääosin hänen itsensä kunnostamaa ajoneuvoa, joka on museoajoneuvotarkastettu ja katsastettu   Rompemarkkinoiden välillä. (Apuraha ei siis koske jo aiemmin entisöityjä ja katsastettuja museoajoneuvoja.)
5. Apurahan jakamisen perustana käytettävässä museoajoneuvossa kiinnitetään erityisesti huomiota ajoneuvon kuntoon, entisöinnin laatuun, tehdyn entisöintityön määrään ja vaativuuteen sekä ajoneuvon historialliseen arvoon suomalaisen moottoriliikenteen kannalta. Kyseessä ei ole laatukilpailu eri ajoneuvojen välillä vaan tunnustus annetaan em. tekijöiden kokonaisuudesta.
6. Vapaamuotoisessa hakemuksessa pitää olla selvitys ajoneuvon historiallisista vaiheista, kunnosta ennen entisöintiä, omistajan osuudesta kunnostustyössä sekä mahdolliset erikoissyyt, miksi kyseinen ajoneuvo ja sen kunnostaminen olisi apurahan arvoinen. Hakemukseen on liitettävä myös selkeä valokuva ajoneuvosta.
7. Ajoneuvon tulee lisäksi olla nähtävänä  Rompetoritapahtumassa  VARATULLA PAIKALLA. Apuraha luovutetaan hakijalle tapauskohtaisesti sovitulla tavalla .
8. Apurahan saa jäsen vain kerran ja toimikunnan tekemä päätös apurahan jaosta on lopullinen.